Giải pháp hệ thống mạng doanh nghiệp

Giải pháp hệ thống mạng doanh nghiệp

1. Sơ đồ tổng thể

2. Tổng quan

– Hệ thống bao gồm các dịch vụ Wi-Fi, Camera, Voice IP và PC được gắn vào transfer nhánh để truyền dữ liệu đến trung tâm.

– Tại trung tâm, sẽ với một transfer trung tâm điều phối lưu lượng đến các transfer nhánh phê duyệt các VLAN tương ứng và được quản lý bởi router chính.

– Tại transfer trung tâm, các trang bị như tổng đài, đầu ghi digicam và server sẽ là nơi lưu trữ toàn bộ dữ liệu, hình ảnh và âm thanh trọng yếu cho doanh nghiệp.

– Các trang bị tổng đài, đầu ghi digicam và server sẽ là nơi lưu trữ toàn bộ. Để cung cấp lưu lượng đúng chuẩn, primary router phải cấu hình VLAN tương ứng mang các dịch vụ. Các transfer trung tâm và transfer nhánh cũng phải tuân theo VLAN Main Router V3900 đã được đề xuất.tài liệu, ảnh và lời nói trọng yếu đối mang giải pháp hệ thống mạng doanh nghiệp.

Router chính:

  • Với thể chia VLAN cho toàn bộ dịch vụ.
  • Đảm bảo tính ổn định của web
  • Phân phối vùng dữ liệu từ trong ra không tính và ngược lại
3. Kết nối trang bị Main Router và truyền tải VLAN các trang bị digicam, Wi-Fi, PC, Voice
4. Kết nối trang bị Main Router và truyền tải VLAN các trang bị tổng đài, đầu ghi, server

5. Cơ chế truyền dữ liệu của VLAN

– VLAN 10 cho phép dữ liệu được truyền tải từ digicam đến đầu ghi.
– VLAN 20 cho phép điện thoại voice Ip truyền tải hình ảnh giọng nói đến tổng đài
– Chia sẻ máy tính nội bộ và lưu trữ dữ liệu cho server phê duyệt VLAN 30
– VLAN 40 cho phép khách truy cập Internet phê duyệt Wi-Fi

6. Điểm cộng hệ thống tiêu dùng VLAN
– Hệ thống phân chia lưu lượng dựa vào VLAN giúp hệ thống tránh xung đột dịch vụ, tránh tấn công từ không tính vào và ngược lại, đơn giản dễ dàng quản lý dịch vụ và khắc phục sự cố một khi với vấn đề.
– Tính bảo mật cao, phân quyền chặt chẽ, quản lý các bạn – Hệ thống vững mạnh bền vững và nâng cấp hệ thống trong tương lai không liên quan đến thây thế trang bị hiện tại.
– Các bộ chuyển nhánh và bộ chuyển trung tâm truyền dữ liệu gộp băng thông 6 Gb đến 8 Gb cho phép truyền dữ liệu trong nội bộ diễn ra nhanh hơn.

Hệ thống mạng doanh nghiệp do Chính Nhân cung cấp

Mang đội ngũ chuyên viên, kỹ sư dày dặn kinh nghiệm sẽ mang đến cho các Doanh nghiệp giải pháp hệ thống mạng doanh nghiệp, thi công hoàn chỉnh một hệ thống mạng nội bộ mang tầm giá ưng ý nhất mang nhu cầu của các bạn

Giải pháp hệ thống mạng doanh nghiệp dùng VLAN tốt nhất hiện nay